தன்னார்வ நன்கொடை


பாதிரியார் தொமினிக் அருள்வளனின் சுற்றறிக்கையின் முதல் பக்கம்  இதோ. First Page தன்னார்வ நன்கொடை அதாவது Voluntary Contribution என்று சொல்லிவிட்டு அது எப்படி கணக்கிடப்படவேண்டும் என்று வெட்கம் இல்லாமல் அச்சடித்து dominicஅதையும் டாக்டர் இவான் அம்புரோஸின் அனுமதியுடன் என்று கடைசி பக்கத்தில் குறிப்பிட்டு செய்திமடல் என்று கண்காணிப்பாளர் அனுப்பியிருக்கிறார். இம்மாதிரியான சட்ட விரோதமான பிடித்தங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் ஆவே  மரியாவின் கோரிக்கை. Voluntary Contribution என்ற பெயரில் கொள்ளை அடிக்கும்  கண்காணிப்பாளர் பாதிரியார் தொமினிக்கையும் அதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கும் பிஷப் இவான் அம்புரோஸையும் ஆவே மரியா வன்மையாக கண்டிக்கிறது.

பாதிரியார் ரொசாரியோ பர்னாண்டோவின் அடக்க பூசைக்கு கூட கண்காணிப்பாளர் செல்ல வில்லை. ஆயர் இல்லத்தில் இருந்துகொண்டு கோயிலுக்கு போகாமல் இருந்துவிட்டார். ஒரு பாதிரியார் கேட்டதற்கு பிஷப் இல்லை அதனால் கோயிலுக்கு போகவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அவருடைய படத்தை கல்வி மடலில் பெரிதாக போட்டு படம் காட்டியிருக்கிறார். அதையும் ஆசிரியர்கள் நம்புகிறார்கள். கல்வி செய்தி மடல் கடைசி பக்கம்

 


No comments yet. Be the first.

Leave a reply