ரிட் மனு 3061/2014ல் இடைக்கால உத்தரவு

ரிட் மனு எண். (MD) 7587/2012  – Filed by The Tuticorin Diocesan Association, Rep.by Rev.Fr.M.Jebanathan, Procurator & Chief Functionary, Catholic Bishop’s House, G.C.Road, Tuticorin-628 001

The order sent to the Tuticorin Diocesan Association by the Central Government is as follows. Copy of Order from the Home Ministry

மேற்கண்ட மனுவை பாதிரியார் ஜெபநாதன் கையெழுத்திட்டு நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளார். அதன் நகல் 17 பக்கங்களின் காணப்படுவதால் மூன்று பிரிவாக கொடுக்கப்படுகிறது. அவை இதோ

1 முதல் 6 பக்கங்கள் Page 1 to 6 of Affidavit filed by Fr. Jebanathan in W.P (MD) No. 7587 of 2012

7 முதல் 12 பக்கங்கள்  Page 7 to 12 of Affidavit filed by Fr. Jebanathan in W.P (MD) No. 7587 of 2012

13 முதல் 17 பக்கங்கள் Page 13 to 17 of Affidavit filed by Fr. Jebanathan in W.P (MD) No. 7587 of 2012

இம்மனுவில் பெற்ற இடைக்கால தடை உத்தரவு இதோ Copy of stay order passed in W.P.(MD) 7587 of 2012

இதற்கு மத்திய அரசின் வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த எதிமனுவை (Counter Affidavit) வாசிக்க வேண்டுமா? 5 பக்கங்களில் உள்ள அந்த மனு இதோ Counter Affidavit filed by Central Government in W.P.(MD) 7587 of 2012

ரிட் மனு எண். (MD) 3061/2014 – Filed by  The Tuticorin Diocesan Association, Rep.by Rev.Fr.A.Sahaya Joseph, Procurator & Chief Functionary, Catholic Bishop’s House, G.C.Road, Tuticorin-628 001

மேற்கண்ட மனுக்கள் Procurator & Chief Functionary என்பாரால் The Tuticorin Diocesan Association என்ற N.G.O  வுக்காக உள்துறை அமைச்சகம் FCRA விஷயத்தில் பிறப்பித்த ஆணையை எதிர்த்து தொடரப்பபட்ட வழக்கில் இடைக்கால உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற ஆணை மொத்தம் 5 பக்கங்களில் உள்ளது. இதோ.

Page 1 of Court order in W.P 3061 of 2014

Page 2 of Court order in W.P 3061 of 2014

Page 3 of Court order in W.P 3061 of 2014

Page 4 of Court order in W.P 3061 of 2014

Page 5 of Court order in W.P 3061 of 2014

மேற்கண்ட The Tuticorin Diocesan Association என்ற நிறுவனம்தான் தனது  கல்வி முகமை என்று டாக்டர் பிஷப் இவான் அம்புரோஸ் கூறுகிறார். இவர் தன்னை தூத்துக்குடி மறைமாவட்டத்திற்கு ஆண்டவர் என்றும் கூறுகிறார். ஆனால் இந்த வழக்கில் மட்டும் இவர் மனுதாரராக இல்லாமல் பாதிரியார் ஜெபநாதனும் பாதிரியார் சகாய ஜோசப்பும் மனுதாரராக இருக்க காரணம் என்னவோ? இவர்களுக்கும் 16.04.2012 நாளிட்டு பாதிரியார் விக்டருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது போல் Authorization Letter கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? அல்லது The Tuticorin Diocesan Association என்ற நிறுவனத்தின் விதிகளில் அல்லது துணை விதிகளில் ஏற்கனவே அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா? The Tuticorin Diocesan Association தான் கல்வி முகமை என்றால் அக்கல்வி முகமைக்காக பிஷப் இவான் அம்புரோஸ் வழக்கு தொடர முடியுமா? அல்லது அன்னார் மற்றொருவருக்கு வழக்கு தொடர அதிகாரம் அளிக்கலாமா? அப்படி கொடுத்தால் சட்டப்படி செல்லுமா? சட்டப்படி செல்லாது என்றால் இதுவரை தொடர்ந்த வழக்குகளில் எல்லாம் மனுதாரர் முறையாக பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்படவில்லையா? மேற்கண்டவாறு பல கேள்விகள் எழுகின்றன.

சரி இப்போ மேற்படி ரிட் மனு 3061/2014 ல் பிஷப் இவான் தலைவராக இருக்கும் The Tuticorin Diocesan Association என்ற N.G.O-வின் செயலர் பாதிரியார் சகாய ஜோசப் என்பார் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த மனுவை (Affidavit) வாசிக்க வேண்டுமா? அது இதோ. 1 முதல் 5 பக்கங்கள் இதோ Page 1 to Page 5 6 முதல் 10 பக்கங்கள் இதோ Page 6 to Page 10 இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்துள்ள Affidavitல் தலைவர் டாக்டர் இவான் அம்புரோஸ் மத்திய அரசுக்கு 11.10.2013ல் எழுதிய கடிதம் 67, 68 மற்றும் 69 பக்கங்களாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அவர் பொய் எதுவும் எழுதியிருந்தால் நாங்கள் பொறுப்பல்ல. Pages 67,68 and 69 of affidavit filed by the Tuticorin Diocesan Association in WP(MD) No.3061 of 2014 மேலும் 70, 71 மற்றும் 72 பக்கங்களில் அன்னார் மத்திய அரசுக்கு 24.01.2014 அன்று எழுதிய கடிதம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலும் உண்மைக்கு மாறான விவரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் பொறுப்பல்ல. Pages 70,71 and 72 of affidavit filed by the Tuticorin Diocesan Association in WP(MD) No.3061 of 2014

மேற்கண்ட வழக்குகள் சார்பாக கூடுதல் விவரங்கள் தேவை எனில் ஆவே மரியாவை அணுகவும். எத்தனையோ பொய்கள் அடங்கிய கடிதங்கள் உள்ளன. பொது நலன் கருதி அவைகளை வெளியிடவில்லை.

Proper information before taking action

Every one knows that the Tuticorin RC Schools Management is involving in many illegalities including tampering of records, cheating, misappropriation of funds, presenting fraudulant records to the department for getting approval, swindling money from the salary of poor teachers by their own way and so on. AVE MARIA made many representations before the government and the department, but in vain. There was no action. Hence one of the members of AVE MARIA sent a letter to the PRO of the diocese to inform him that petitions were going to be sent to various department to take action against the management for its malpractice and illegalities.  To read the letter please click the following link.

Letter sent to Fr. William Santhanam by a humanist member

To see the acknowledgement of the PRO please click the following link.

Acknowledement of Fr. William

The PRO simply sent a reply that he had forwarded the letter to the Superintendent of RC Schools. Further, he told in his letter that he had nothing to do with the school administration. To read the PRO’s letter please click the following link.

PRO – Fr. William Santhanam’s letter

Therefore our members started sending petitions to the department concerned requesting them to take appropriate action on the management. Here we have inserted the papers which already informed the management about the action that the members wanted to take.

Minorities cannot deviate from rules

Minority Managements think that they can play with the teachers as they wish. But they cannot. Please read this Government Order.

(Director of School Education Proceedings Pa. Mu. No. 246307/SE/G7/79. dt – 22.12.81)

G.O.Ms.No.2529, EDUCATION, 22.12.81

ABSTRACT

Edn – Secretary – Legislative Council Assurance No. 2652 – regarding provision of job security teachers terminated from minority schools – Stopping of aid to Minority Schools – Order – Issued.

READ:

From the Director of School Education Rc.No.246307/G7/79, dated 17.01.1981

ORDER :

The Director of School Education has reported in his letter read above that once the minorities get recognition and aid from the Government, they must conform to the rules framed by the Government since they get cent present grant for all their teachers from Government. He has further stated that Minority Educational Agencies cannot deviate from rules on the ground that they are minorities. The Director of School Education has therefore requested the Government to issue orders empowering the Director of School Education to stop the aid, if the minority educational agencies act in contravention of the said rules.

2. The Government have examined the above request of Director of School Education and direct the following Ruling may be issued.

“ If any of the minority Educational Agency acts in contravention of any rules in force the Director of School Education can stop grant of aid though they may continue to have recognition.”

(By Order of the Governor)

Sd/-

C.RAMDAS

Commissioner and Secretary to Government

Another order from the Director of School Education instructs the subordinates to take action on the erring managements. Director of School Education 1

Mr. Muniappan honoured by the District Collector

MuniappanMr. Muniappan is at present working as Superintendent in the office of the Chief Educational Officer in Tuticorin. He has been in this department for about 25 years. He started his career in Education department in Tamilnadu as Junior Assistant and now he is in this position. He is very friendly towards the teachers. He is expert in the education rules and he helps the teachers to get all facilities due to them. To honour his good services to the teachers the District Collector of Tuticorin issued Muniappan 1certificate of merit and praised him for his laudable work in the education department. Our association also praises him. If  all the employees are sincere in helping the community, many people will get benefits. We wish Mr. Muniappan good luck!!! May God Almighty bless him and his family to do more more and more services to the society.

Tuticorin Diocesan Association is not a corporate body

News:- The RC Schools Mangement of Tuticorin has been cheating the teacher community with the help of Education Department for many years saying that they are corporate body. Our association questioned their rights to transfer the teachers and the status of corporate body. We wrote many letters to the department and government to take action against the management for the illegalities such as transfer of teachers while they have no power to transfer, treating themselves as corporate body without any basic orders from the Honourable Court or Government or Department. But the department was supporting the management blindly as though they get their salary from the management. A few teachers went to the court against the transfers effected by the illegal management and got stay orders.  Many teachers were punished directly or indirectly for going to the court. We did not stop taking action against the management for its illegalities. We asked the department to show the document for the status of corporate body of the said management. But the management secretly joined hands with the department and consequently the department was giving false replies and information to us and they went to the extent of sending false documents in support of the management. The department also approved all the illegal transfers in spite of our requests not to approve. Finally after a long struggle and enquiry in the office of the Right to Information Act office in Chennai, the Director of School Education (Elementary) has admitted that this Roman Catholic Schools Management of Tuticorin is not a corporate body and he says that the management has no power to transfer as per the court order. Even in this order the Director wants to support the management. You can read the document here. One thing is clear that there is a group of people working against the interest of teachers. We are very sorry to say that the Manager of RC Schools, Superintendent of RC Schools, Fr. Venice Kumar, Fr. Panneer Selvam, Expert Xavier Leonedas (Teacher Community knows how genuine and clean handed he is) are some of the people who want to suppress the teacher community. Director of Elementary Eduation, Chennai, in his letter Na.Ka.No. 7503/H3/08 dated 18.08.2008 clearly states that the RC Schools Management of Tuticorin is not a corporate body and further he states that there is no document or government orders in support of the said status. He states that there are many cases against the transfers effected by the management illegally. The Director has gone to the extent of stating that the management has not obtained any declaration from the Governement for the status of corporate body. To read these points please Click the folloing links.

Director’s Letter Page no. 1

Director’s Letter Page No. 2